Thor, første trinn i en rekke tidligere brukte amerikanske bæreraketter som Thor-Able og Thor-Agena. Ble dessuten, i modifisert utgave, brukt som første trinn i bæreraketten Delta. Var opprinnelig utviklet som et ballistisk missil med rekkevidde ca. 2400 km. 60 slike missiler ble plassert i Storbritannia 1958–63.