Ideell hastighet, i romterminologien slutthastigheten en bærerakett eller et enkelt rakett-trinn ville oppnå dersom ingen andre krefter enn fremdriftssystemets skyvkraft hadde virket.