Hypergolisk drivstoff, betegnelse for selvantennelig drivstoff. Brensel og oksidasjonsmiddel oppbevares hver for seg, og reagerer spontant når de kommer i kontakt. Benyttes av romfartøyer.