Separasjonsmotor, i romterminologien betegnelse på rakettmotor som brukes til å skille f.eks. brukte rakett-trinn fra resten av bæreraketten eller fra romfartøyet.