Scramjetmotor, av Supersonic Combustion Ramjet, ramjetmotor for meget høye hastigheter. Kjennetegnes ved at strømmen gjennom forbrenningskammeret er supersonisk. Vil kunne brukes av f.eks. romfly, hypersoniske fly og missiler.