Hybridmotor, i romterminologien hybrid rakettmotor som bruker en flytende og en fast drivstoffkomponent, som oftest flytende oksidasjonsmiddel og fast brensel. Forsøker å kombinere væskemotorens og faststoffmotorens fordeler; den kan f.eks. skyvkraftreguleres. Ytelsen er imidlertid mindre enn for en ren væskemotor, noe som sammen med kompleksiteten har begrenset bruken.