Enkomponentdrivstoff, flytende rakett-drivstoff med brensel og oksidasjonsmiddel i en og samme substans, som ved oppvarming eller bruk av en katalysator brytes ned slik at gass og varme frigjøres.