Agena, øverste trinn i amerikansk bærerakett-kombinasjon med Thor eller Atlas som grunntrinn. Benyttet siden 1959 ved oppskyting av en rekke militære satellitter samt sivile satellitter og romsonder. Dessuten anvendt som mål-romfartøy for de fleste møte- og sammenkoblingsoperasjoner i Gemini-programmet.