Kjemiske rakettmotorer, fellesbetegnelse på rakettmotorer som bruker kjemiske reaksjoner, fortrinnsvis forbrenning av et drivstoff, til energiproduksjon. Drivstoffet består av en brensel- og en oksidasjonskomponent. Eksosgassene blir kraftig oppvarmet, og trykkøkningen gir akselerasjon og ekspansjon i en dyse. De kjemiske rakettmotorene inndeles etter drivstoffets art i faststoffmotorer, væskemotorer og hybridmotor.