Injeksjonspunkt, i romterminologien punkt i rommet der bærerakettens siste fremdriftsmotor stoppes og nyttelasten, f.eks. en satellitt, går over i en frifluktfase (jordbane). Hastighet, hastighetsfeil og høyde i injeksjonspunktet kalles injeksjonshastighet, injeksjonsfeil og injeksjonshøyde.