Pogovibrasjoner, innen romterminologien betegnelse på en spesiell type instabilitet som kan oppstå særlig i større rakettmotorer med flytende drivstoff, og som kjennetegnes ved til dels kraftige vibrasjoner langs bærerakettens lengdebase.