Skyvkraft er drivkraften som utvikles i en reaksjonsmotor (rakettmotor eller turbojetmotor) når strålemasse akselereres bakover. Beregnes/måles under statistiske forhold og angis i N (newton).