Sublimeringsmotor, ikke-kjemisk termodynamisk rakettmotor der strålemasse fremskaffes ved at et stoff med høyt damptrykk sublimerer, dvs. varmes opp slik at det går direkte over fra fast form til gassform. Sublimeringsmotorene er små, gir liten skyvkraft og har lav spesifikk impuls.