Spesifikk impuls, uttrykk fra rom- og missilterminologien brukt om ytelser til 1) et bestemt rakettdrivstoff eller 2) et komplett rakettmotorsystem. For drivstoffet angir uttrykket hvor stor impuls en vektenhet kan produsere under gitte motorbetingelser. For det komplette rakettmotorsystemet angir spesifikk impuls forholdet mellom motorens skyvkraft og drivstoff-forbruket.