Trinnrakett, rakett som består av flere (vanligvis to til fire) motorsystemer med drivstofftanker osv. for bruk i rekkefølge. Når et trinn er utbrent, skiller det lag med resten. Derved blir masseforholdet, dvs. forholdet mellom totalmassen og tonn-massen, forbedret for den gjenværende delen slik at drivstoffet her utnyttes mer effektivt. Trinnrakett-teorien er trolig først utviklet av den russiske rompioneren K. E. Tsiolkovskij, og prinsippet har siden romalderens begynnelse vært benyttet i så og si alle bæreraketter. Det brukes dessuten i langdistansemissiler.