Anergolisk drivstoff, rakett-drivstoff der brensel og oksidasjonsmiddel ikke selvantenner ved kontakt.