Atomrakettmotor, rakettmotor som anvender varmen fra en kontrollert kjernereaksjon, termisk atomrakettmotor, eller impulsen fra små, kjernefysiske eksplosjoner, impuls-atomrakettmotor, i fremdriftsøyemed. En termisk atomrakettmotor opererer ved høyere temperaturer og utnytter drivmediet mer effektivt enn en kjemisk rakettmotor, men er foreløpig (2004) kun prøvd på bakken.