Norske klassiske komponister og verker fram til 1960

Fagansvarlig

Rune J. Andersen

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 150 artikler: