Norske klassiske komponister og verker før 1900

Fagansvarlig

Rune J. Andersen

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 87 artikler: