Ballade i g-moll, klaververk av Grieg, opus 24, Griegs største og betydeligste verk for klaver solo. Komponert vinteren 1875–76. Verket består av et tema – folketonen Den nordlandske bondestand – og 14 variasjoner. Verket gjenspeiler noen av de store personlige problemene Grieg gjennomlevde på denne tiden: det etter hvert mer anstrengte forholdet til ektefellen Nina og begge foreldrenes død høsten 1875.