Anton Jørgen Andersen, norsk-svensk komponist og cellist. Cellist ved Christiania Theater 1864 og ved Trondhjems teater 1865–71. Flyttet i 1871 til Stockholm der han ble ansatt i Kgl. Hovkapellet. Årene 1880–1905 var han konsertmester; og årene 1876–1911 var han lærer i cello og kontrabass ved konservatoriet i Stockholm, der han ble utnevnt til professor i 1912. Han studerte komposisjon for J. Lindegren og skrev fem symfonier, bl.a. en for 14 celli og tre kontrabasser, konsertstykke for 5 celli og 3 kontrabasser, sonate for cello og klaver, korverket Hardanger til Wergelands tekst m.m. Hans verker oppbevares i Kungliga Musikaliska akademiens bibliotek.