Herman Severin Løvenskiold, norsk-dansk komponist. Løvenskiold kom til København 13 år gammel og ble elev av Friedrich Kuhlau. Han debuterte med musikk til Auguste Bournonvilles ballett Sylfiden, et verk som ble ganske populær. Studerte senere hos Ignaz von Seyfried i Wien og i Leipzig og foretok deretter reiser til Italia og Russland. Da han kom tilbake til Danmark, ble han Kgl. Kammermusicus 1841 og ble organist ved Christiansborg slottskirke 1851. Skrev en rekke sceniske arbeider for Det kongelige Teater. Av hans øvrige komposisjoner blir ouverturen Fra skoven ved Furesø regnet til de beste. Løvenskiold har også komponert en del instrumentalmusikk.