Isaac Andreas Flintenberg, norsk komponist; fikk musikkundervisning på Katedralskolen i Trondheim, ble student i 1756. Flintenberg var kantor ved Christiania Katedralskole, ledet elevkoret ved Vor Frelsers kirke og var medlem av orkestret i det Dramatiske selskap. Han komponerte eller arrangerte kantater, oftest til egne tekster, blant annet til innvielsen av Deichmanske bibliotek i 1785 og til den senere kong Frederik 6 ved hans besøk i Oslo i 1788. Musikken har gått tapt og det er usikkert hvor meget av musikken som var original.