Sophie Dedekam, født i Arendal, norsk komponist. Autodidakt. Skrev sangene Naar solen ganger til hvile, To drosler sad paa bøgekvist og Mit hjerte er en himmel graa. Sangene er harmonisert av Mon Schjelderup.