Fredrik Wilhelm Gomnæs, norsk militærmusiker og komponist. Han studerte med Johan Hennum og Iver Holter samt ved Hochschule für Musik i Berlin i ett år, 1891. Deretter var han ansatt som cellist ved Christiania Theater i seks år, 1892–98. Gomnæs var musikkinstruktør i Hamar 1898–1911, var deretter dirigent for divisjonsmusikken i Bergen 1911–20. Fra 1920 var han dirigent for divisjonsmusikken i Oslo. Gomnæs komponerte en symfoni i a-moll som ble oppført ved Nationaltheatret i Oslo 1908. Videre har han komponert en rekke militærmarsjer, flere sanger for mannskor og blandet kor, blant annet Aasgaardsreien for kor og orkester. I tillegg komponerte han orgelstykker herunder en dobbeltfuge.