Olaus Andreas Grøndahl, norsk dirigent, komponist og sanginstruktør; gift med Agathe Backer. Studerte noen år, frem til 1870, teologi, deretter musikk med Ludvig Mathias Lindeman. Han fortsatte musikkstudiene årene 1870–1873 i Köln og ved konservatoriet i Leipzig. Grøndahl stiftet i 1878 Grøndahls kor, et kor som hadde som hovedmålsetting å fremføre kirkemusikalske hovedverker. Han ledet flere viktige kor i hovedstaden – 1884–90 ledet han Kristiania Haandverker Sangforening, 1888–1912 Handelsstandens Sangforening og 1889–1912 Studentersangforeningen. Med korene gjorde han flere større turnéer blant annet til Paris 1900 og til Amerika i 1905. Han var Statens sanginspektør 1904–07. Av hans verker kan nevnes Ung Magnus (1870) og Foran sydens kloster(1877).