Gaston Louis Christopher Borch, norsk komponist. Studerte med Jules Massenet (1842–1912) og Johan Svendsen (1840–1911). Var dirigent ved Fahlstrøms teater i Oslo og Musikforeningen i Bergen 1898–99. Fra 1899 virket han som cellist og dirigent i USA, blant annet i Pittsburgh, St. Louis og Boston. Sine siste år var han kapellmester ved en kino i Stockholm. Han skrev en opera (Silvio, Oslo 1897), en symfoni, symfoniske dikt (Geneviève de Paris, 1906, Quo Vadis?, 1909), flere andre orkesterverker samt sanger og klaverstykker.