Faktaboks

Agathe Backer Grøndahl
Agathe Ursula Backer Grøndahl
Født
1. desember 1847, Holmestrand
Død
4. juni 1907, Ormøya
Virke
Pianist og komponist
Familie

Foreldre: Konsul, skipsreder og forretningsmann Nils Backer (1815–77) og Sofie Smith Petersen (1819–82).

Gift 24.6.1875 med kordirigent og sangpedagog Olaus Andreas (Olam) Grøndahl (6.11.1847–31.12.1923; se NBL1, bd. 5), sønn av boktrykker og bokhandler Anders Grøndahl (1807–90) og Ingeborg Marie Wullum (1814–78).

Søster av Harriet Backer (1845–1932); mor til Nils Backer Grøndahl (1877–1975; se NBL1, bd. 5) og Fridtjof Backer-Grøndahl (1885–1959); søster av Harriet Backer (1845–1932); svigerinne til Herman Lunde (1841–1932) og Carl Martin Grøndahl (1843–1935); tante (mors søster) til Johan Backer Lunde (1874–1958; se NBL1, bd. 8).

Agathe Backer Grøndahl

Bilde fra Norsk biografisk leksikon

Agathe Backer Grøndahl
Av /NTB Scanpix ※.
Agathe Backer Grøndahl
Av /Nasjonalbiblioteket.

Agathe Grøndahl

.
Lisens: fri

Agathe Backer Grøndahl var en norsk pianist og komponist. Hun hadde en sterk posisjon i den perioden som gjerne kalles gullalderen i norsk musikkhistorie. Hun var blant de aller fremste norske pianistene og hadde stor suksess både i Norge og i utlandet, og satte en høy standard for kommende pianistgenerasjoner.

Som en av våre mest produktive komponister stod hun i fremste rekke blant norske komponister i sin samtid. Hun regnes som en av de fremste komponistene av romanser i Norge. I tillegg til 250 romanser har hun komponert rundt 150 klaverstykker som også vurderes høyt, dessuten verker for kor og for orkester.

Bakgrunn

Sine første barneår tilbrakte hun i Holmestrand, hvor hun vokste opp i et velstående og kunstelskende hjem. Hun var nest yngst av fire søstre, alle begavet i tegning og musikk. I familien dreide det seg mest om Agathe og hennes musikalitet. Søsteren Harriet Backer, kunstmaleren, forteller i sine erindringer hvordan Agathe som fireåring fantaserte seg frem til sine første melodier på farmorens gamle taffelpiano. I 1857 flyttet familien til Christiania (Oslo), hvor komponisten Halfdan Kjerulf ble Agathes lærer. Hos ham skrev hun sine første komposisjoner. Kjerulf så snart at vårt hjemlige miljø ble for trangt for et så spesielt talent som Agathes.

Noen offentlig kunstnerkarriere ønsket imidlertid foreldrene ikke for sin datter. Det var en skjebne de ikke unte henne, dessuten ville det være et brudd på alle borgerlige konvensjoner. Etter Kjerulfs råd lot de henne likevel reise til den berømte professor Theodor Kullaks musikkakademi i Berlin.

Men også Kjerulf frarådet henne kunstnerbanen: «Gå De Kvindens almindelige Vei hvis Gud forunder Dem det, og tag så Kunsten med Dem som et herlig Smykke hvormed De kan lyse op omkring Dem, men forlad ei denne Vej for at blive Concertspillerske.» Men i den 18-årige Agathe lå en sterk trang. Til Kjerulf skrev hun: «Der er Noget i mig som aldrig vil give mig Ro [...] thi jeg elsker Kunsten saa høit at Længselen efter at beherske den er ubeskrivelig.»

Utdanning og debut

Agathe kom til Berlin i 1865. Her studerte hun klaver ved Theodor Kullaks klaverakademi og komposisjon med Richard Wuerst ved Akademie der Tonkunst. Målbevisst utnyttet hun de tre studieårene i Berlin. Flere komposisjoner ble til i denne tiden, blant annet to elevarbeider for orkester. De viser et sikkert håndlag med de større instrumentbesetningene. Ved avslutningen av oppholdet i Berlin spilte hun med betydelig suksess Beethovens klaverkonsert nr. 5, (Keiserkonserten). Deretter vendte hun tilbake til Christiania

I 1868 debuterte Agathe Backer i Christiania med den da 26 år gamle Edvard Grieg som dirigent for Det philharmoniske Selskab. Deretter stod hun frem med egne konserter, både som pianist og komponist.

Sangene fra denne tidlige perioden bærer preg av tysk romantikk med forbilder i Mendelssohn og Schumann, men også av hennes egen evne til å forme en melodi og ta i bruk klaveret i et rikt utarbeidet akkompagnement. De ble svært godt mottatt.

Mest imponerte hun som pianist, med en kunstnerisk selvstendighet som plasserte henne i første rekke blant våre utøvere. Årene etter debutkonserten i 1869 var Agathe Backer Grøndahls liv preget av studier, reiser og konsertvirksomhet.

En anbefaling fra Ole Bull åpnet for videre studier med Hans von Bülow i Firenze og Franz Liszt i Weimar. Utover i 1870-årene bygde hun opp en enestående pianistkarriere med en rekke konserter i de nordiske land. Overalt gjorde hun inntrykk med sitt klare, poetiske spill og sin sterke kunstnerpersonlighet. En kritiker sammenfattet det slik: «En vidunderlig forening av kvinnens ynde og mannens energi, hun er seig, utholdende, stålsatt som kunstnernatur.»

I 1875 ble Backer Grøndahl tilbudt en ledende stilling ved Peabody-konservatoriet i Baltimore i USA. Det takket hun nei til. Samme år giftet hun seg med sangeren og kordirigenten Olaus Andreas Grøndahl. De fikk fire barn, hvorav tre – Nils, Anders og Fridtjof – vokste opp. Hun fortsatte å undervise og gi konserter, samtidig fikk hun også tid til å komponere.

Backer Grøndahl virket i en tid da det spirte og grodde i norsk musikkliv, med Edvard Grieg og Johan Svendsen som de to store forgrunnsfigurene. Men det var et tungrodd musikkliv, uten offentlig støtte. Det krevdes pågangsmot og idealisme.

Som pianist

Frem til århundreskiftet drev hun en omfattende konsertvirksomhet rundt om i Skandinavia, der hun lot publikum få del i det fineste av det europeiske klaverrepertoaret. Sammen med blant andre pianistkollegaen Erika Nissen gjorde hun en storstilt innsats i oppbyggingen av et profesjonelt konsertliv her i landet. I 1889 og 1890 gav hun konserter i London og Birmingham med et vidtspennende program, blant annet Griegs klaverkonsert. Etter dette ble hun av Storbritannias skarpeste musikkritiker, forfatteren George Bernard Shaw, utropt til en av århundrets største klaverkunstnere. Ved verdensutstillingen i Paris 1889 gjorde hun også en innsats for Norge med sin lysende tolkning av Griegs konsert.

Han sørget for at hun ble engasjert som solist i A-moll-konserten under hans ledelse i London Philharmonic Society i mars 1889. Ved denne første turen til England ga hun flere solokonserter, medvirket i kammermusikk og var solist i Beethovens Keiser-konsert. Etter konsert i Kristiania i mai, var hun snart tilbake med nye konserter i England. Etter dette dro hun til Paris til den store norske konserten ved verdensutstillingen der hun med enorm suksess tolket Griegs A-moll-konsert. Etter invitasjoner ga hun våren 1890 syv konserter i London og Birmingham, også dette med stormende suksess.

De siste konsertene

Hele livet led Agathe Backer Grøndahl av svak helse og – fra hun var midt i 30-årene – tiltakende døvhet. Men konsertvirksomheten fortsatte hun for fullt til et stykke ut i 1890-årene, da sykdom og nerveproblemer gjorde at hun regnet seg ferdig som pianist. Etter Griegs innstendige ønske spilte hun likevel hans klaverkonsert ved Musikkfesten i Bergen i 1898. Det ble en kunstnerisk seier, og i enda noen år gledet hun et stort publikum med sitt klaverspill. Sine siste konserter gav hun i Sverige og Finland høsten 1901. Deretter trakk hun seg tilbake til undervisning.

Som pedagog

Agathe Backer Grøndahl utstrålte autoritet, både på podiet og som pedagog. Som lærer var hun streng, men, som en elev sier, «med en vidunderlig evne til å holde arbeidslyst og mot vedlike». Etter at hun selv sluttet å opptre, så hun som sin fremste oppgave å føre sønnen Fridtjof frem til debut. Fridtjof Backer-Grøndahl bar således sin mors livsverk videre og ble en av våre betydeligste pianister.

Som komponist

Agathe Backer Grøndahl komponerte hele livet, fra hun var barn og til sitt siste leveår, som en motvekt mot hverdagens strev og tiltakende konsertnerver: «Der er ingen Glæde så stor som den at componere, skabe noget virkelig Skjønt», sier hun i et brev til sønnen Fridtjof.

Sangen og klaverstykket ble hennes viktigste uttrykksform. De ble tidlig satt på konsertprogrammene, både av henne selv og andre. En fremragende tolker av sangene hadde hun i Nina Grieg.

I ettertid er Agathe Backer Grøndahl kjent som skaperen av lyrisk-poetiske stemninger som Mot kveld (’Alle de duggvåte blomster’), Kløvereng, Serenade og Sommervise. Det er et bilde som likevel på langt nær rommer den uttrykksrikdom vi finner i hennes samlede produksjon, som for eksempel Sange ved Havet til tekster av Holger Drachmann, og sanger til tekster av Vilhelm Krag. Sangene spenner fra enkle visepregede melodier til komplekse resitativiske og deklamatoriske romanser.

I de stort anlagte, ofte virtuose klaveretydene plasserer hun seg i en Chopin/Liszt-tradisjon, ofte med maskulin kraft, dristighet og lidenskap.

I en tid da norske komponister bygde sine verk på det nasjonale, stod hun på mange måter for seg selv, og noe «norsk» tonefall finner vi sjelden i hennes komposisjoner. Hun stod frem med sin egen profil, med røtter først og fremst i den europeisk-romantiske tradisjon. Allerede de tidligste verkene viser at Schumann og Mendelssohn har vært hennes forbilder og inspirasjonskilder.

Hun var 59 år da hun døde i sitt hjem på Ormøya utenfor Kristiania. Da var hun på det nærmeste døv. Agathe Backer Grøndahl er gravlagt sammen med sin mann på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Utmerkelser

Backer Grøndahl ble innvalgt i Kungliga Musikaliska Akademien i Stockholm i 1875. I 1885 mottok hun ordenen Pro literis et arbitus, i 1886 ble hun æresmedlem av Kvartettforeningen og i 1889 livsvarig medlem av Det Norske Studentersamfund.

Utgivelser

Sanger (et utvalg)

 • Tre Sange (bl.a. Til mit Hjertes Dronning), op. 1
 • Fem Sange (bl.a. I Skovens Høisale Falken grå), op. 2
 • Fem Sange (bl.a. Aftenen er stille), op. 3
 • Syv Sange, op. 4
 • Fyra Sånger (bl.a. Fågelns visa), op. 5
 • Fem Sange, op. 8
 • Fem sånger, op. 12
 • Seks Sange (bl.a. Ved Sundet), op. 16
 • Sange ved Havet, op. 17
 • Blomstervignetter, op. 23
 • Seks Sange (bl.a. Mig tykkes du stod ved mit Leie), op. 27
 • Ti Sange (bl.a. Liden Kirsten, Gyngevise, Mainat, tekster av V. Krag), op. 29
 • Ti Sange (bl.a. Der skreg en Fugl, Storm, Valborgsnat, tekster av V. Krag), op. 31
 • Norske folkeviser (arr. for sopran), op. 34
 • Fem Sange (bl.a. Ouverture, Morgen på Middelhavet, tekster av V. Krag), op. 41
 • Barnets Vårdag (bl.a. Blåveis, Mot kveld), op. 42
 • Norske kjempeviser, folke- og skjemteviser (arr. for sang og klaver), op. 43
 • Folkeviser og melodier fra fremmede land, op. 51
 • Mor synger (bl.a. Efter en Sommerfugl, Skjærer), op. 52
 • Ahasverus (bl.a. Østenvinden), op. 56
 • Endnu et Streif kun af Sol, op. 70

Klaver (et utvalg)

 • 19 etyder og konsertetyder, op. 11, 22, 32, 47, 57 og 58
 • Trois Morceaux (bl.a. Serenade), op. 15
 • Fire skisser, op. 19
 • Suite i gammel stil, op. 20
 • Norske folkeviser og folkedanser (arr. for klaver), op. 30 og 33
 • 48 fantasistykker, op. 36, 39, 45, 55, 63 og 66
 • I Blåfjellet. Eventyrsuite, op. 44
 • Prelude og Grand Menuet, op. 61

Andre komposisjoner

 • Flerstemmige Sange for damestemmer, op. 67a
 • Flerstemmige Sange for blandet kor, op. 67b
 • Scherzo (for orkester), i manuskript
 • Andante (for klaver og orkester), i manuskript

Plateinnspillinger og musikkopptak

 • Piano pieces and songs (NKFCD 50019–2), 1988
 • Sanger og klaverstykker (TOLO 9802), 1998
 • Klaverkomposisjoner op. 11, 15, 19, 20 og 22 (BIS-CD-1106), 2000
 • Mor synger. Sanger av Agathe Backer Grøndahl, Grieg, Irgens-Jensen og Monrad Johansen (Thema Th 198-2)
 • opptak i NRKs arkiver, bl.a. samtlige klaververk med pianisten F. Backer-Grøndahl (1951)

Brev

 • Et utvalg er publisert i C. Dahm, 1998, se nedenfor
 • brev til E. Grieg i BOB
 • brev (i utvalg og avskrift) til sønnen N. Backer-Grøndahl i NBO

Portretter m.m.

Kunstneriske portretter

 • Maleri (ungdomsportrett) av Harriet Backer, 1874; Backer-gården, Holmestrand
 • Skulptur (av søstrene Harriet og Agathe, Backer-monumentet) av Ada Madsen, 1982; Dr. Graaruds plass, Holmestrand
 • Byste av Nina Sundbye (naturlig størrelse), 1991; Samfunnshuset Ormøya, Oslo (kopier i Backer-gården, Holmestrand og i Gamle Logen, Oslo)
 • Biskuit-byste, 1881; Oslo Bymuseum

Fotografiske portretter

 • Flere portretter i Billedsamlingen, NBO (her finnes bl.a. det mest brukte fotografi)
 • Helfigur-portrett fra Englands-turné, 1890; Ringve museum, Trondheim (gjengitt i C. Dahm, 1998, s.165)

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

 • Benestad, Finn m.fl., red.: Norges musikkhistorie, bind 3, 1999, 325-31, isbn 82-03-22402-4
 • Dahm, Cecilie: Agathe Backer Grøndahl : komponisten og pianisten, 1998, isbn 82-560-1152-1
 • Grinde, Nils: Norsk musikkhistorie, 4. Utgave. 1993.
 • Hambro, Camilla: Det ulmer under overflaten. Agathe Backer Grøndahl (1847-1907). Genus, sjanger og norskhet. 2008
 • Haselmann, Lena: Agathe Backer Grøndahl – von Norwegen nach Berlin. Professionelle Musikausbildung im 19. Jahrhundert, 2018, isbn 978-3-8309-8707-9
 • Iverson, J.L.: Piano Music of Agathe Backer Grondahl, Greeley (Connecticut) 1993
 • Sandvik, O.M.: Agathe og O. A. Grøndahl, 1847-1947, 1948
 • Winter-Hjelm, O.: «Agathe Backer Grøndahl», i Nordisk Musik-Tidende nr. 1/1887

Faktaboks

Agathe Backer Grøndahl
Historisk befolkningsregister-ID
pf01052055030522

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg