George Dewey var en amerikansk admiral. I 1898 fikk han kommandoen over den asiatiske eskadre. I Den spansk-amerikanske krig tilintetgjorde den Montojos flåte ved Cavite og besatte Manila. Han ble viseadmiral i 1899. Både demokrater og republikanere tilbød ham å bli deres presidentkandidat, men han avslo.