George Washington Goethals var en amerikansk ingeniøroffiser, fra 1915 generalmajor. Han ble særlig kjent som leder ved byggingen av Panamakanalen i 1907–14. Han var guvernør i Panamakanal-sonen i 1914–16 og USAs generalkvartermester i 1917–19.