Albert Gallatin var en amerikansk politiker. Han ble født i Sveits, men utvandret i 1780 til Nord-Amerika. Gallatin, som sluttet seg til antiføderalistene (det senere demokratiske parti), var i 1795–1801 medlem av Representantenes hus og i 1801–13 unionens finansminister. Han var en dyktig finansmann og smidig diplomat. I 1814 var han fredsforhandler i Gent, og i 1816–23 var han ambassadør i Paris.