Chisholm Trail var et gammelt kvegtråkk fra det østlige Texas til det sørlige Kansas, USA, med navn etter handelsmannen Jesse Chisholm, som i 1866 drog denne veien med en kjerre full av bøffelhuder. Hjulsporene hans ble i de neste 20 årene fulgt av kvegdrivere (cowboys) som årlig brakte hundretusener av Texas Long Horns over til jernbanestasjonene i Kansas. Tråkket forfalt da jernbanene ble bedre utbygd, men er til dels ennå synlig, og lever videre i cowboysanger og legender.