USA, North Carolina, på Roanoke Island. Koloni på 108 personer grunnlagt her av Sir Walter Raleigh i 1585. Elizabeth Dare, første engelske baby i Den nye verden, født 18. august 1587. Er blitt kalt The Lost Colony, 'den tapte koloni', nasjonalmonument 1941.