Ved slutten av andre verdenskrig stod USA igjen som en global supermakt, bare utfordret av Sovjetunionen. De to landene ble motstandere i en kald krig som kom til å vare i flere tiår. USA fortsatte sin økonomiske fremgang og forble verdens sterkeste økonomiske og militære makt inn i det 21. århundret.Innenlands opplevde store deler av befolkningen enorm velstandsvekst, men også økonomiske omveltninger og sosiale og kulturelle spenninger mellom befolkningsgrupper og mellom regioner. Hele artikkelen

Ny artikkel