William Lloyd Garrison var en amerikansk politiker som startet avisen The Liberator i 183. Der agiterte han med stor kraft for opphevelse av slaveriet. I 1833 grunnla han det første abolisjonistiske forbundet, American Anti-Slavery Society.