Søl, en inntil 50 cm lang, bladformet rødalge. Utbredt langs hele kysten og vokser vanligst omkring lavvannsnivå på fjell og på stilken av tang og tare. Søl er næringsrik og tåler tørking og lagring. Dette har gjort at den er blitt sanket og spist av folk i lange tider, og verdsatt som en viktig marin ressurs. I Egil Skallagrimsson saga er søl omtalt, og i middelalderske lovtekster fra Island er rettighetene til en fjære rik på søl fastlagt. Fortsatt brukes søl til mat i ulike former i Island, Grønland og Canada, men neppe i Norge.