stortare
Stortare med epibionter (påvekster) på stilken.
stortare
Av /NIVA.
Lisens: CC BY SA 3.0
Stortareskog

Tareskogen er livsgrunnlaget for mange marine dyr.

Stortareskog
Av /NIVA.
Lisens: CC BY SA 3.0
Tarehøsting

De eneste makroalgeartene som utnyttes i industriell skala i Norge i dag er stortare og grisetang, som er råstoff for alginat og tangmel. Det høstes årlig rundt 150 000 tonn stortare, og cirka 20 000 tonn grisetang (2018).

Tarehøsting
Av .
Stortare - Laminaria hyperborea

Stortare (Laminaria hyperborea) er en stor brunalge som vanligvis blir to-tre meter lang, men som unntaksvis kan bli opptil fire-fem meter og veie over to kilo. Bildet er tatt i Salten, i området rundt Bodø i Nordland fylke.

Stortare er en brunalge i ordenen Laminariales.

Faktaboks

Også kjent som
Laminarea hyperborea, stokktare, stolpetare, hestetare, palmetare, kurvtare, trolltare
Vitenskapelig navn
Laminaria hyperborea
Beskrevet av
(Gunnerus) Foslie
Rødlistestatus i Norge
LC – Livskraftig

Stortare er den største algen i Norge, og blir vanligvis to til tre meter lang. Den kan unntaksvis bli opptil fire til fem meter og veie over to kilo. I kvantitet, langs norskekysten, utgjør stortare mer enn alle de andre fastsittende algene til sammen.

Stortaren danner store undersjøiske tareskoger som finnes langs det meste av kysten, med de største forekomstene langs kysten av Møre og Romsdal. Særlig tett er tareskogen på én til ti meters dyp, men den går helt ned til 30 meter.

Vokseform

Stortare er festet til fjell med et sterkt rotlignende hefteorgan, kalt hapter. Opp fra hapteret vokser en stiv, inntil tre meter høy, knudret stilk, som kalles stipes, og som står loddrett i vannet. Stilken er sirkelrund, og med en ru overflate som gjør at andre makroalger, slik som for eksempel søl (Palmaria palmata), kan feste seg og vokse. Stilken kan bli eldre enn ti år. I tverrsnitt har stilken tydelige årringer, lik trær i skogen. Årringene gjør det mulig å aldersbestemme stortaren.

I toppen av stilken, som kan bli 15–20 år, sitter en inntil én kvadratmeter stor bladlignende del kalt lamina, som er hjerteformet og splittet opp i brede fliker. Lamina er ettårig og fornyes hver vår.

I overgangssonen mellom stilken og bladet er det en innbuktning som gir algen større fleksibilitet. I den sentrale nedre delen av bladet, nær stilken, finnes en vekstsone, et såkalt meristem. Herfra begynner et nytt blad å vokse ut hver vinter.

Som energikilde benytter algen de to karbohydratene mannitol og laminarin, som ble lagret i cellene i løpet av den foregående sommeren og høsten.

I vekstperioden vil det nye bladet skyve det gamle foran seg, helt til det faller av en gang i løpet av våren. Det nye bladet fortsetter imidlertid å vokse frem til sommeren.

Stortare kan forveksles med søsterarten fingertare (Laminaria digitata). Fingertaren skiller seg imidlertid fra storetaren ved å ha en flat og fleksibel stilk. Dessuten mangler fingertaren innbuktninger ved overgangen mellom stilk og blad. De fingerformede snittene i fingertarens blader er ofte dypere enn hos stortare.

Utbredelse

Globalt har stortaren en svært begrenset utbredelse. Arten finnes kun langs østkysten av Nord-Atlanteren, fra Portugal og nordover til Kolahalvøya i Russland. Stortaren forekommer også langs kysten av Island, Irland og Storbritannia.

I Norge kan man finne stortare langs hele kysten, fra Skagerrak til Finnmark, gjerne i tett undervannsskog fra øvre del av sjøsonen (1–2 meters dyp) og ned til 15–20 meters dyp. Disse tette tareskogene kan ha 10–20 individer per kvadratmeter, og med en samlet biomasse på 30 kilo. Under 20 meters dyp, samt i områder med sand og stein, vokser stortaren mer isolert i «parker».

Best utviklet er stortaren på utsatte steder, bare sjelden går den inn i fjordene.

Økologisk betydning

Stortare har stor økologisk betydning som primærprodusent. Tareskogen utgjør et viktig habitat langs kysten med en rik fauna og flora, og de omfattende tareskogene spiller en viktig økologisk rolle i kystøkosystemer.

Stortareskoger utgjør et viktig levested og oppvekstområde for mange marine organismer, og har derfor et rikt artsmangfold. Hapterne og stilkene koloniseres av dyr og makroalger, mens bladene dekkes av bakterielle biofilmer. Vitenskapelige studier har vist at man i Norge kan finne opptil 8000 individer fordelt på 238 ulike dyrearter per stortare.

Økonomisk betydning

Norge har de rikeste forekomstene av stortare i verden. Den samlede biomassen er beregnet til rundt 50 millioner tonn. Stortaren spiller også en viktig økonomisk rolle for kystnæringen i Norge.

Tørket stortare inneholder om lag 30 prosent alginat. Tareskogene tråles for alginatproduksjon, og årlig høstes om lag 160 000 tonn stortare.

Stoffet brukes i næringsmiddelindustrien som fortykningsmiddel i drikkevarer, iskrem og kosmetikk, eller som geleringsmiddel i gelé.

Historie

I tidligere tider – fra 1700-tallet – ble stortare sanket, tørket og brent sammen med drivtare, og asken gikk til utvinning av soda i glassfabrikasjon. Senere ble det også utvunnet jod av stortare.

Stortare kalles også stokktare, stolpetare, hestetare, palmetare, kurvtare, trolltare med mer.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

stortare
Laminaria hyperborea
Artsdatabanken-ID
107234
GBIF-ID
5422383

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg