Mel til dyrefôr kan, i tillegg til mel av korn, også være blant annet gressmel og malte pressrester etter oljefremstilling (oljekakemel). Videre brukes mel av animalske råstoffer, som fiskemel (av magre fiskearter) og sildemel (av pressrester etter oljefremstilling av sild og lodde). Som mineraltilskudd brukes også mel av en rekke salter med mer.