Markhumle, årevingeart i familien humler og bier. En liten humle med gult forbryst, et gult bånd over midten av bakkroppen og rødoransje bakkropps-spiss, ellers svart. Arten er meget vanlig over hele landet i hager, veikanter, på enger og heier, også til fjells. Den er ute allerede i mars. Bolene anlegges i gamle fuglereir både over og under bakken, men også i fuglekasser, husvegger o.a. De små koloniene på ca. 40 arbeidere er ferdig utviklet alt midtsommers.