Åkerhumle, insektart i familien humler og bier, Apidae. En fargevariabel art som i Norge er delt i tre underarter. I nord dekkes brystets ryggside og nesten hele bakkroppen av oransjebrun behåring, mens behåringen på hode, brystside og baklegger er svart. Mot sør blir de tre sistnevnte partiene lysere, mens behåringen på ryggen blir mørkere og bakkroppens midtparti svart. Åkerhumlen er meget vanlig over hele Norge. Bolene anlegges over bakken fortrinnsvis mellom gress eller mose, men også i gamle trestubber. Koloniene kan telle over 100 arbeidere.