dronning (zoologi)

Dronning av honningbier er større enn arbeiderene. Det finnes bare en eggelggende dronning sammen med 50 000 - 60 000 arbeidere og noen hundre hanner i en bikube. Dronningens hovedoppgave er å legge egg.
Dronning av honningbie merket med gul flekk omringet av honningbiearbeidere
Lisens: CC BY SA 3.0

Artikkelstart

Dronninger er innen biologien fruktbare hunner hos sosiale insekter som maur, humler, bladlus, termitter og stikkeveps.

Faktaboks

Etymologi
norrønt dróttning, avledet av dróttinn, høvding, fyrste

Sosiale insekter danner kolonier som består av to eller flere voksne individer som samarbeider tett og lever sammen i et bol. Det er vanlig å dele hunnene inn i arbeidere, som det ofte er mange av, og dominerende individer, dronninger, som det som oftest er færre av. I tillegg har kolonier hanner som kalles droner.

Dronninger er vanligvis befruktet av en hann, og står for størsteparten eller all eggleggingen. Arbeiderne er vanligvis ubefruktede og står for størsteparten av matsankingen, tar vare på avkom og forsvarer kolonien. Dronenes viktigste oppgave er å pare seg med nye dronninger, og blir vanligvis produsert én gang i året av ubefruktede egg.

Når dronningene er klekket forlater de som oftest kolonien og parer seg med droner. Etter paringen dør dronene mens dronningene starter en ny koloni eller returnerer til den gamle kolonien.

Når ulike individgrupper lever sammen i én koloni som hos sosiale insekter kalles det balansert polymorfisme.

Beskrivelse 

Hos mange sosiale insekter er dronningen ofte, og noen ganger alltid, større enn de andre hunnene som er arbeidere, men hos noen arter det det lite forskjell i størrelse. Noen arter av maur, broddløse bier og termitter har dronninger av ulik størrelse innen én og samme art, der noen er store og andre er små.

Den største forskjellen mellom arbeidere og dronninger er adferd og i fysiologi. Det er ulike mekanismer som utvikler dronninger. Hos honningbier er dronningen genetisk lik arbeiderne, men blir i løpet av larvestadiet foret med et sekret kalt «dronning-gelé». «Dronning-gelé» ligner på næringen arbeiderlarvene får, men er mer næringsrikt.

Levevis

Dronning og drone av arten trehumle i familien humler og bier i en parringsakt. Dronningen er den største av de to humlene og hannen den minste. Majoriteten av dronninger hos sosiale insekter parrer seg kun én periode i livet med én eller flere droner.

Dronningen hos termitter kan legge opp til 30 000 egg per dag.

Termitter, dronning
Av .
Lisens: Begrenset gjenbruk

Noen arter, som sosiale humler, har som oftest bare én dronning mens andre, som maur, kan ha mer enn 100 dronninger i en koloni.

Dronningene klekkes i bolet og parer med en drone før de selv legger egg. De fleste dronninger forlater den gamle kolonien og danner en ny koloni, men det finnes også dronninger som forblir i bolet og legger egg der. Det finnes også tilfeller, som hos maur i underfamilien Dorylus, der den nye dronningen blir igjen i bolet med størsteparten av arbeiderne mens den gamle dronningen tar med seg noen få arbeidere og forlater bolet.

Majoriteten av dronninger hos sosiale insekter parrer seg kun én periode i livet med én eller flere droner. Dronninger som parer én periode oppbevarer spermiene i et sædgjemme resten av livet. Dronningen kan kontrollere kjønnet til avkommet ved å frigi eller ikke frigi spermceller fra sædgjemmet når egget går gjennom egglederen. Eggene som får tilført spermier i egglederen blir befruktet og utvikles til hunner (dronninger eller arbeidere) og eggene som ikke får tilført spermier blir ikke befruktet og utvikles til droner. Spermiene i sædgjemmet kan komme fra én drone eller flere droner avhengig av hvor mange droner dronningen paret seg med.

Dronningene legger ulik mengde egg avhengig av hvilken art de tilhører, en honningbiedronning kan legge rundt 2000 egg per dag mens termitter kan legge opp til 30 000 egg per dag.

Hvor lenge en dronning lever varierer fra art til art. Dronninger av humler lever ofte i ett år, dronninger av noen maurarter kan bli 30 år gamle og dronninger hos noen termittarter kan bli opp til 50 år gamle. Dronninger lever vanligvis lenger enn arbeidere.

Hos sosiale insekter er det vanlig at dronninger er de dominerende individene, men det finnes unntak, for eksempel hos termitter der det både er en dronning og en konge.

Eksempler på adferd 

Når en dronning starter en ny koloni alene vil hun hos noen arter, for eksempel hos humler, sanke mat til avkommet før hun forblir i bolet. Hos noen maurarter har dronningen med seg en levende skjoldlus som produserer sukkerholdige ekskrementer mauren mater avkommet med. De fleste dronninger hos maur sanker ikke mat til avkommet, og de første larvene spiser ofte de nye eggene maurdronningen legger. Når det er nok arbeidere til å mate larvene slutter larvene å spise eggene.

Hos de fleste maurarter blir dronningene klekket med vinger og sammen med dronene danner de store svermer av flygemaur under paringstiden. Ofte samles dronninger og droner fra flere maurkolonier slik at gener fra ulike kolonier blandes og det ikke blir innavl. Etter paringen dør dronene og dronningene kan starte en ny koloni eller blir båret tilbake til tuen av arbeiderne, avhengig av maurarten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg