Humler er en slekt av insekter som sammen med blant annet honningbier utgjør insektfamilien langtungebier. De fleste humler danner kolonier som består av en dronning og flere arbeidere og regnes dermed som sosiale bier. De er viktige for pollinering av både ville blomster og mange kulturplanter. Det finnes 35 arter av humler i Norge.Humler har stor betydning for pollinering på den nordlige halvkule, blant annet pollinerer de flere bærbusker. Hele artikkelen