Berghumle, årevingeart i familien humler og bier (Apidae). Fargevariabel, men vanligvis svart på forkropp og første bakkroppsledd, resten av bakkroppen er rustrød. Arten er utbredt langs hele fjellkjeden og oppsøker særlig blomstrende vierkratt, blåbærheier og fjellheder. Arten ble tidligere regnet som en underart av lapplandshumle.