Jeshiva, jødisk institusjon for høyere religiøse studier med hovedvekt på Talmud, tradisjonelt kun for mannlige studenter. Går tilbake til de jødiske akademiene i Babylonia og landet Israel i århundrene før og etter vår tidsregnings begynnelse. Institusjonen spredte seg til Nord-Afrika, Spania, Vest- og Øst-Europa i middelalderen, senere også til USA. Finnes i mange land i dag. Enkelte jeshivaer kombinerer nå talmudstudier med videregående skoles pensum. Andre muliggjør en kombinasjon av omfattende jødiske studier og en moderne universitetsutdannelse, også for kvinner.