Mordechai Kaplan
Mordechai Kaplan
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Rekonstruksjonisme er betegnelsen på en nyere jødisk retning med opprinnelse i USA i første del av 1900-tallet. Bevegelsen ble startet av Mordechai Kaplan (1881–1963), som opprinnelig var aktiv innen utviklingen av den amerikanske konservative jødiske retningen, der han tjente som rabbiner i flere tiår. Kaplans grunnprinsipp var at jødedommen måtte betraktes som det jødiske folkets kultur og tradisjon, og at den derfor måtte gjennomgå endringer for å kunne overleve i vår tid.

Faktaboks

Også kjent som

Reconstructionist Judaism

Rekonstruksjonismen tillater derfor tilpasning av lover og skikker som ikke stemmer overens med vår tids etiske eller moralske oppfatninger. I 1968 opprettet rekonstruksjonismen sitt eget utdanningssted for rabbinere i Wyncote, Pennsylvania. Her utdannes det også kvinnelige rabbinere. Rekonstruksjonismen er tilknyttet World Union for Progressive Judaism (Verdensunionen for progressiv jødedom).

Tro og praksis

Mikve Israel Emanuel-synagogen på øya Curacau.

Synagoge grunnlagt i 1674, av sefardiske jøder. I dag tilknyttet rekonstruksjonismen.

Mikve Israel Emanuel-synagogen på øya Curacau.
Lisens: CC BY SA 3.0
Reconstruksjonsmens lærested i Wyncote, Pennsylavania.
Reconstruksjonsmens lærested i Wyncote, Pennsylavania.
Av .
Lisens: CC BY SA 3.0

Rekonstruksjonismen ser på jødedommen som en kultur i kontinuerlig utvikling, bygget på det jødiske folkets tradisjonelle historie, språk, skikker og fortellinger. Bevegelsens mål er derfor å bevare disse tradisjonene, og forbindelsen mellom Eretz Israel (landet Israel) og de mange jødene som lever i diasporaen er derfor viktig.

Retningen avviser forestillingen om en personlig guddom som griper inn i historien og enkeltmenneskets liv, men avviser ikke det guddommelige som idé, og Gud (JHVH/Adonai) som noe som er tilstede i verden. Toraen (Mosebøkene) betraktes ikke som en direkte åpenbaringstekst, men som et produkt av det jødiske folkets søken etter det guddommelige.

Den samme betydning tillegger man resten av Tanakh og jødedommens største samling hellige tekster, Talmud. Den rabbinske tolkningstradisjonen (den muntlige Toraen) ses ikke på som bindende for den enkelte i dag. De mange religiøse lovene og forpliktelsene vi finner i de rabbinske skriftene anses ikke som gudegitte, men som menneskeskapte leveregler utformet gjennom tidene, som svar på hvordan jøder best kan leve i henhold til en universell guddommelig vilje. Også disse levereglene må derfor tilpasses endret forhold.

Å overholde jødiske riter og tradisjoner betraktes likevel som viktig, både for den enkelte og for det jødiske samfunnet generelt. Forestillingen om jødene som Guds utvalgte folk er imidlertid erstattet med ideen om at jødene selv søkte, og fremdeles søker, etter kontakt med det guddommelige, og at alle mennesker i verden har samme mulighet til å søke Gud.

Skillet mellom kvinners og menns religiøse plikter anses som noe som tilhører en forgangen tid. Rekonstruksjonismen inkluderte kvinner i synaogeritualene allerede på 1940-tallet. Den første egne bønneboken (Sidur) ble utarbeidet i 1945. Mange av bønnene er endret i en mer egalitær retning, noen er også fjernet.

I dag praktiseres full likestilling, uavhengig av kjønn og legning. Rekonstruksjonismen regner også barn med kun jødisk far som jøder, forutsatt at de får en tilknytning til jødisk kultur. Familier der ektefellene tilhører ulike religioner ønskes velkommen til gudstjenester og samvær. Menighetenes medlemmer har stor grad av medbestemmelsesrett, og viktige avgjørelser tas etter inngående diskusjoner.

Utbredelse

Retningen er særlig utbredt blant askenaser i USA, men finnes også i noen andre land, også blant sefarder. For eksempel er en av de eldste sefardiske synagogene i Den nye verden, på den karibiske øya Curacao, nå tilsluttet rekonstruksjonismen. De senere tiår har rekonstruksjonistisk jødedom tiltrukket seg stadig nye medlemmer, ikke minst blant akademikere. Tallmessig utgjør retningens tilhengere likevel et mindretall i forhold til de mange som velger andre ikke-ortodokse jødiske retninger, som reformjødedom eller konservativ jødedom.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg