godstransport

Sortering av poser med brukte klær til gjenbruk skaper godstransport både til innhenting og distribusjon.
Innhenting og sortering av klær til gjenbruk er også godstransport
Lastebilen benyttes i godstransport.
Lastebil

Godstransport er transport som utføres ved å flytte gjenstander i fast eller flytende form fra ett sted til et annet. Logistikk er alle tjenestene knyttet til godstransport, som gjør at godset blir levert på rett sted til rett tid og i riktig mengde. Godsmengdene til og fra et område er avhengig av befolkningsmengde, arbeidsliv og andre faktorer som skaper transportbehov.

Landtransport av gods omfatter veitransport, intermodal transport (kombinerte transporter) og jernbanetransport. I 2018 var nær 100 prosent av riksveinettet åpnet for 60 tonn og om lag 40 prosent for 25,25 meter lange modulvogntog, samt om lag 800 kilometer fylkesveier og kommunale veier for å knytte sentrale logistikk og industriområder til modulvogntognettet. Nesten hele riksveinettet og om lag halvparten av fylkesveinettet er åpnet for tømmertransporter på 24 meter og inntil 60 tonn. Vanlige vogntog og semitrailere kan frakte 2 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit container) eller opp til en 45-fots container. Modulvogntogene som er 25,25 meter lange kan frakte 3 TEU. En lastebil kan dra en semihenger eller en semitrailer samt en kort tralle. Modulvogntog med svingbar bakaksel sporer betydelig bedre enn tradisjonelle modulvogntog. Veier for tømmervogntog på 24 meter og inntil 60 tonn kan også være aktuelt for de modulvogntog som innfrir sporingskrav på dette veinettet (på inntil 25,25 meter og inntil 60 tonn).

Kombinert transport betyr at frakten utføres med to forskjellige transportmidler, for eksempel bil og bane. Lange transporter skjer med flere transportmidler, mens korte transporter skjer gjerne med for eksempel bil eller varesykkel avhengig av godsets beskaffenhet.

Godstransport utføres også med skip og fly. Her kan det også være kombinert transport i global handel, for eksempel fly og skip/bane.

Transportarbeidet måles i vekt multiplisert med transportlengde og benevnes ofte som tonnkm. (antall tonn x antall km).

Godset måles i tonn eller kubikkmeter og fraktes stort sett enten som partigods, stykkgods eller pakker. Det er også forskjellige typer spesialgods som krever en egen håndtering. Samlastgods er stykkgods fra flere avsendere som benytter samme lasteenhet og felles sortering på omlastingsterminal.

Godskategorier er kategorier for klassifisering av forskjellige typer varer som skal transporteres.

Innen landtransport er det flere godskategorier som viser hva slags gods der og hvordan det er pakket:

  • Stykkgods (under 2,5 tonn)
  • Partigods (over 2,5 tonn)
  • Pakker (under 35 kg)

Gods kan også være paller, løsgods og langelengder. Dette kan være én-kolli sendinger, flerkolli-sendinger eller komplette enhetslaster. Kolli blir innhentet til en terminal for sortering, ompakking og distribusjon til mottakere. Partigods er større sendinger som går direkte mellom avsender og mottaker.

Andre kategorier

  • Samlastgods er stykkgods fra flere avsendere i samme lasteenhet, for eksempel i en container.
  • Løsgods kan være drivstoff, korn, sand, grus og metaller som fraktes i tank eller bulk på båt, bil eller jernbane. Tørrbulk er i pulverform.
  • Ekspressendinger er hastesendinger med levering samme dag eller neste dag.
  • Varmegods er temperaturregulert gods er kjøle- og frysevarer, blant annet næringsmidler, medisiner, frukt og grønt.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg