Intermodal transport vil si at to eller flere transportformer inngår i en transportkjede. Godset blir lastet opp på en lastbærer som kan benyttes både på bil, skip og togbane, for eksempel en container. Intermodal transport er ofte basert på store volum.