Intermodal godsterminal
Intermodal transport krever at godset flyttes mellom for eksempel bane og bil.
Intermodal godsterminal
Av .
Tianjin
Kontainer med varer for eksport lastes på skip i Tianjin, Kina.
Av /ILO.
Lisens: CC BY NC SA 2.0

Intermodal transport betyr at to eller flere transportformer inngår i en transportkjede. Godset blir lastet opp på en lastbærer som kan benyttes både på bil, skip og bane, for eksempel en container.

Faktaboks

Også kjent som

kombinert transport

Begrepet kombinerte transporter benyttes som forklaring på intermodal transport og betyr at lastbæreren med varer flyttes mellom flere transportmidler. Det betyr at hele transportoperasjonen planlegges som en sammenhengende tjeneste. Lastbæreren (containeren) behandles adskilt fra kjøretøyene for å kunne standardisere operasjonene. Fordelen er som regel mindre omlasting og dermed lavere kostnader fordi man unngår flere runder med lasting, sortering og lossing av godset.

Typisk eksempel på intermodal transport av varer kan være et vareparti med klær som er produsert i Kina, lastes opp på skip for transport til Europa der det hentes med lastebil som frakter varepartiet til terminal i Norge. Her splittes varepartiet og distribueres til butikker over hele landet.

Intermodal transport er ofte basert på store volum og krever koordinering av ressurser både i terminalen og på transport for å få effektiv utførelse. Kombinerte transporter benyttes ofte der man har store volum av like godstyper over lange avstander. Godset pakkes gjerne i en 20 eller 40 fot container. Omlasting skjer enten med store kraner eller store trucker.

I tillegg til selve håndtering av lastbærere med gods skal også dokumentbehandling skje i forbindelse med fortolling, håndtering av farlig gods, prioritering av gods med videre.

Intermodal transport kan åpne for bruk av større transportenheter som jernbane eller skip, spesielt på lengre strekninger. Ved å kombinere gods fra flere avsendere på samme transportenhet kan man oppnå høy kapasitetsutnyttelse og stordriftsfordeler. En variant av dette er transport av bilmateriell på jernbanevogner.

Intermodal transport har en betydelig andel av total godstransport (målt i tonnkilometer) på det norske jernbanenettet, men møter sterk konkurranse fra vegtransport, som har fordelen av direkte dør-til-dør transporter. Jernbanetransport krever som oftest terminalhåndtering og tilbringertransport i begge ender av transportkjeden, som er en ulempe i forhold til lastebil.

Multimodal transport skiller seg fra intermodal transport selv om begge transportformer benytter flere transportformer. I multimodal transport behøver ikke godset lastes direkte fra for eksempel bil til bane. Mange transportkjeder er multimodale fordi godset og transportenhetene benytter flere transportformer mellom avsender og mottaker. Multimodale transporter er med andre ord en form for sammensatte transporter der flere transportformer benyttes, men uten at godset flyttes i sin helhet og direkte mellom transportformene. Intermodal transport har gjennomgående lastbærere, noe som ikke er et krav i multimodale transporter.

Multimodale transporter er altså frakt av gods med to eller flere transportformer basert på samme fraktdokument og samme ansvarlig part for hele transporten. Intermodal transport krever at samme lastbærer benyttes med to eller flere transportformer uten endringer i forbindelse mellom overføringen mellom transportmidlene.

Terminaler

Overføring av gods mellom bil og bane.

.

Intermodale godsterminaler er terminaler hvor godsenheter blir lastet om fra et transportmiddel til et annet, for eksempel fra bil til bane eller fra skip til bil eller bane. Alnabruterminalen i Oslo er et eksempel på en intermodal terminal hvor godset flyttes mellom bil og bane. Oslo havn er et eksempel på intermodal havn der godset flyttes mellom skip, bil og tog. Slike terminaler er utstyrt med kraner, store trucker og terminaltraktorer som utfører selve flyttingen av godset mellom transportmidlene. Dette krever store arealer til håndtering, parkering av av transportenheter og transportmidler. Kravet til terminalutstyr kan gjøre det krevende å drifte slike anlegg.

Krav om bærekraftig godstransport for miljøet legger kan kreve at mer av godset må over på sjø og bane. Denne utviklingen stiller krav til terminalene, som dermed blir knutepunkter og viktige ledd mellom de ulike transportmidlene.

Historikk

Intermodal transport har en lang historie i maritim sektor. De første containerfartøyene startet opp på slutten av 1950-tallet. Senere kom standardisering av fartøy, terminalutstyr og intermodale lasteenheter (containere) basert på moduler på 10, 20, 30 og 40 fot. 20 fots enhet kalles TEU (Twenty-foot Equivalent Unit).

En svakhet med ISO-standarden er at det er vanskelig å utnytte paller fullt ut med bruk av ISO-containere fordi ISO bruker fot, mens vi bruker det metriske systemet. Containeren er mer tilpasset transportenheten (skipet) enn godsets beskaffenhet.

I Europa har man derfor satset på europallens dimensjoner med det metriske systemet som grunnlag. Her har bil- og banetransport vært bruksområdet der vekselbeholderen er containerløsningen. Denne dominerer landtransport i Europa.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg