Alnabruterminalen, 2010
Alnabruterminalen, 2010
Av .
Lisens: CC BY SA 2.0

Alnabruterminalen er Norges største godsterminal for vei og bane, og håndterer de største volumene i norsk godstransport med tog. Jernbaneterminalen har per 2020 en kapasitet på rundt 600 000 TEU (20 fots containere). Dette gjør Alnabruterminalen til en stor godsterminal også i europeisk målestokk.

Omtrent 70 prosent av all godstrafikk med tog til steder med jernbane i Norge går via Alnabruterminalen og betjener Bergen, Stavanger, Trondheim, Bodø og Narvik med mellomliggende godsterminaler.

Terminalen har 3 kraner, 4 trucker, 3 reachstackere, 3 terminaltraktorer, jernbanespor, skiftelokomotiver, verksted og parkeringsplasser for vogner/containere.

Alnabruterminalen er sentralt plassert i Groruddalen i Oslo og har direkte jernbaneforbindelse med Oslo Havn.

Terminalen har følgende tjenester:

 • Løfting
 • Vognvisitasjon (kontroll)
 • Skifting
 • Bremseprøve
 • Håndtering av farlig gods

Terminalen er tilrettelagt for intermodale transporter (bruk av flere transportmidler i én transportkjede). Terminalen er tilknyttet jernbanenettet via Hovedbanen med inn- og utkjøring fra Loenga og Bryn i sør og Grorud i nord, samt Gjøvikbanen ved Grefsen.

En stor andel av intermodale transporter på tog går til og fra Alnabru. Sporene og terminalen er bygd for håndtering av gods på andre måter enn dagens containertrafikk og består av laste-/lossespor, hensettingsspor og gjennomkjøringsspor. Det er også arealer til depot og opplasting/lossing av containere og semihengere. Terminalen har ikke omlasting av vognlast og håndterer følgende typer lasteenheter:

 • Vekselflak
 • ISO-containere
 • Semihengere
 • Termocontainere
 • Bilvogner
 • Vognlast (kun skifting, ikke omlasting)

Vognlasttransport er transport av enkeltvogner med ulike varegrupper mellom godsterminaler og sidespor, for eksempel industrivarer, halv- og ferdigprodukter.

Terminalen var tidligere en sentral skiftestasjon for vognlast. Vognlast er mer sporkrevende enn containertransport. Terminalen har mange spor, men få lastegater.

En rekke grossister, speditører, handelsbedrifter, logistikkfirmaer og transportører har lokalisert sine virksomheter i tilknytning til terminalen.

Tjenester terminaloperatørene utfører for togselskapene er blant annet:

 • løfting
 • vognvisitasjon
 • skifting
 • bremseprøve
 • håndtering av farlig gods

Terminaloperatørene har kraner, gaffeltrucker og reachstackere (større løftemaskiner) tilgjengelig. Følgende typer lasteenheter benyttes:

 • vekselflak
 • ISO-containere
 • semihengere
 • termocontainere
 • multi-purpose bilvogner
 • vognlast (kun skifting, ikke omlasting)

Det er gjort flere utredninger for å modernisere godsterminalen slik at den skal kunne håndtere større godsmengder. En avlastingsterminal er vurdert for å kunne møte fremtidig vekst i godsvolumene med jernbane.

Konkurransekraften til gods på jernbane krever at det kan kjøres lengre tog, ved å øke gjennomsnittlig toglengde fra 480 til 640 meter på hovedstrekningene. Terminalene må også tilpasses for lengre tog. EU ønsker toglengder på 750 meter i EUs kjernenettetverk, også på Alnabru. Det betyr at Alnabru må kunne håndtere 750 meter lange tog.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg