Eiendom, særlig løsøre, eiendeler («jordisk gods»), varer som transporteres.