mattrygghet

Av .

Artikkelstart

Med mattrygghet menes at det er god kontroll med produksjonen av næringsmidler slik at menneskene ikke blir syke av å spise maten. Det faglige ansvaret for mattrygghet i Norge ligger til Mattilsynet, som fra 2003 er underlagt Landbruks- og matdepartementet. Det skjer en del sammenblanding på norsk mellom mattrygghet, som går på om maten er hygienisk produsert og mat (vare) sikkerhet, som går på om befolkningen har nok mat.

Faktaboks

Også kjent som

engelsk food safety

Mattilsynet innhenter faglige råd fra Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM), som foretar uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger av spørsmål knyttet til mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk. VKM foretar også risikovurderinger av genmodifiserte organismer (GMO) på oppdrag fra Miljødirektoratet og på eget initiativ.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utarbeidet fem nøkkelprinsipper for mathygiene:

  1. Sørge for godt renhold
  2. Holde rått og varmebehandlet adskilt
  3. Sørge for tilstrekkelig oppvarming
  4. Sikre temperaturer ved oppbevaring
  5. Bruke sikre råvarer og rent vann

I tillegg til de statlige organ og ordninger for næringsmiddelkontroll, finnes flere internasjonale private standarder som håndterer mattrygghet. Blant de mest brukte er ISO22000 og BRC (British Retail Consortium Global Standard for Food Safety). ISO 22000 er et styringssystem for næringsmiddeltrygghet hvor en organisasjon viser sin evne til å kontrollere matvaresikkerhet og sikre at matvarene er trygge som menneskeføde. BRC-standarden kombinerer kvalitetssikring, matsikkerhet og hygiene med butikkstandard og produksjonsprosesser. GlobalGap er en frivillig internasjonal standard som blir brukt for å forsikre forbrukerne om at maten er framstilt på en miljømessig betryggende måte. De ulike private ordningene for kontroll og sertifisering av mattrygghet overvåkes av en internasjonalt anerkjent tredjepart av typen Veritas eller Nemko.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er et styringssystem for risikoanalyse som benyttes både av offentlige og private organisasjoner for mattrygghet. HACCP er en oppskrift for analyse og kontroll av biologiske, kjemiske og fysiske risikoer fra råvareproduksjon til håndtering, foredling, distribusjon og forbruk av det ferdige produktet.

Codex Alimentarius ble etablert av FAO og WHO i 1963 for å utvikle og harmonisere internasjonale retningslinjer og standarder for mattrygghet. Codex skal også koordinere standardiseringsarbeidet for trygg mat som utføres av internasjonale statlige og ikke-statlige organisasjoner.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg