Spedisjon

Spedisjon er å sende eller motta varer for en annens regning, men i eget navn, mot en bestemt godtgjøring. Utføres av speditør. Det er egne speditører for henholdsvis landtransport, spesialfrakt, sjøfrakt og flyfrakt. Større spedisjonsfirmaer dekker gjerne flere fagområder og kan ta hånd om både nasjonal og internasjonal spedisjon. Faget omtales og inngår i andre tverrfaglige områder innen for logistikk, supply chain management, osv. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Spedisjon

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt