Spedisjon er å organisere og gjennomføre godstransport, forsendelse eller mottagelse av varer for en annens regning, men i eget navn, mot en godtgjøring. Spedisjon omfatter også det å ekspedere, fortolle, lagre, omlaste og videresende gods. Spedisjon omfatter videre det å ha kontroll og tilsyn med all dokumentasjon tilknyttet oppdraget. Logistikk er de prosessene som inngår i de tjenestene som speditøren organiserer. Hele artikkelen